Gudum Menighedsråd

Jørgen Frisbjerg Nielsen
Formand
5826 7004
j.frisbjerg@mail.tele.dk

Anders Yttrup
Næstformand
5826 7292
ay@gudumkirkesogn.dk

Helle Jørgensen
Kasserer, sekretær og kirkeværge
3113 5383
hj@gudumkirkesogn.dk

Annabelle Pedersen
4011 2521
lerager@landbomail.dk