Fødsel og dåb

Ved fødsel

Det er kun, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, at du skal anmelde fødslen.

Et barns fødsel anmeldes af jordmoderen til kirkekontoret i moderens bopælssogn.
Forældre, der ikke er gift og som ønsker fælles forældremyndighed, kan indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk. Vælg fanen “Familie og børn”.

Du skal kun anmelde dit barns fødsel under følgende omstændigheder:
Hvis moren bor uden for Sønderjylland, og ingen jordemoder har medvirket ved fødslen.
Hvis moren bor i Sønderjylland, og fødslen ikke er sket på et hospital.

Ved dåb

Ønsker du at holde dåb i Sønderup, Nordrup eller Gudum kirke, rettes henvendelse til præsten. Her træffes en aftale om hvilken søndag eller helligdag dåben skal finde sted, og præsten oplyses om barnets cpr. nummer og hvilket navn, det skal have.

Enhver er velkommen til dåb i Sønderup, Nordrup og Gudum kirker. Det er ikke et krav, at man bor i et af sognene eller i øvrigt har tilknytning hertil. Forud for dåben skal man have en samtale med præsten om forløbet af dåben, og de enkelte led i ritualet gennemgås.

 De praktiske ting omkring dåben bliver der også mulighed for at tale om, så man efter samtalen kan føle sig ”klædt på” til dåben i kirken og glæde sig dertil

Samtalen finder sted hos præsten på præsten kontor eller i hjemmet, ved at præsten kommer på besøg – alt efter jeres ønske. Aftale om tid og sted finder sted ca. en måned før dåbshandlingen ved at du/ I ringer til præsten.

Ved dåbssamtalen skal præsten have navne og adresser på barnets faddere. Et barn skal have mindst to faddere og højst fem faddere inklusive den, der bærer barnet. Er det en af forældrene selv, der bærer barnet, skal der dog mindst være to faddere derudover. En fadder skal være døbt med den kristne dåb samt være mindst 14 år.