Årets gang


Arkivet

Velkommen til Sønderup, Nordrup, Gudum Kirker

Næste gudstjeneste:

søndag D. 2 februar
kl. 10:30 i Sønderup kirke

Foredragsaftener og arrangementer


Igen i år byder vi velkommen til spændende foredrag og arrangementer i
Sønderup Mødesal.

Foredragene begynder alle klokken 19.00. Og igen i denne sæson tilbyder vi fællesspisning kl. 18.00. Alle arrangementer er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Vi håber, at du og din familie og venner vil deltage.
Kirkebil kan bestilles på tlf.: 58 53 53 53
Yderligere: Niels eggert, tlf.: 5253 9774
mail: niels.eggert@mail.dk

Med venlig hilsen Sønderup, Nordrup og Gudum menighedsråd

Torsdag d. 23. januar 2020
Den velkendte forfatter og foredragsholder: Erik Lindsø.
Emne: ”Humor som Medicin”.
En munter og livsbekræftende aften, hvor
lattermusklerne bliver rørt !
Det handler om at ændre mismod til livsmod.