Helligtrekonger 2022

Vandringen på søen

Vandringen på søen er en fortælling om Guds magt. Magten kommer ikke udefra og slår ned på må og få i vores virkelighed, men gør vores virkelighed til en del af Guds virkelighed.

“Hvis gud er almægtig, så må han også lide under sin almagt. Hvis gud er almægtig, kan han så skabe en sten, som han ikke selv kan løfte?” Kom og hør svaret på søndag kl. 19 i Sønderup.

Søndagens tekst;

https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/soendagens-tekst

Konfirmander se her Link:

hold 1. https://meet.google.com/hoj-mqju-mfr

Hold 2.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE2NTEzN2ItYjVhOC00YzNjLTkxOGEtNmVmZjU5NmZhODVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22791b6229-ec70-46d0-a538-53a2a40ced78%22%2c%22Oid%22%3a%2275e87e18-1804-48bb-87d8-4753de52f766%22%7d

Restriktioner i de tre kirker

Ikke noget loft for antal i kirkerne

Vi bruger mundbind, når vi ikke sidder under tjenesterne

Krav om coronapas ved tjenester og handlinger med over 100 deltagere

Læs her om Coronarestriktioner og updates her : http://www.km.dk/covid-19-information

Det sker i vore kirker…

Sogneaften med Carsten Islington

27. januar kl. 18 med tilmelding

Carsten tager os med ind i sit eget spændende univers bl.a. fra et spændende liv på Vesterbro.

Carsten sætter en ære i ikke at gøre sig morsom på andres bekostning

Tilmelding senest 7 dage før på tlf. 42149199 el. mail: dittecorfixen@gmail.com.  

Koncertgudstjeneste

The Beatles Here comes the sun

Torsdag 19. maj med optakt fra kl. 18

Udendørs i Sønderup præstehave.

Sognepræst Tommy Corfixen liturg, sang og guitar og Kenneth Reiner Piano og kor

Forhåndstilmelding til 22777678, TTC@km.dk. Tak gerne en paraplysstol med selv, vi forventer stor tilslutning.