Trinitatis 2021

10. søndag efter Trinitatis

Jesus græder over Jerusalem. Byen kendte ikke sin besøgelsestid.

Jesus græder over Jerusalem

Hvad siger Jesus tårer over Jerusalem til os idag?

DER ER TO STEDER i Det Nye Testamente, hvor vi hører, at Jesus græder. Det ene var søndagens evangelium, hvor vi hørte, at Jesus græd over Jerusalem. Det andet er fra Johannesevangeliet, kapitel 11, vers 35, hvor Jesus kommer ud til Lazarus’ grav: ”Jesus brast i gråd,” står der. Jøderne sagde dengang, da de så dét: ”Se, hvor han elskede ham!”.

I Jesu gråd og smerte så de med andre ord Jesu kærlighed til Lazarus, men af én eller anden grund ser de den ikke, eller vil ikke se den i forhold til sig selv. De ser ikke, at Jesu gråd over og korsfæstelse i Jerusalem er et udtryk for Guds kærlighed. I stedet forhærdes de. De gør sig kolde og hårde, angriber ham, søger at rydde ham af vejen og ender med at korsfæste ham.

Søndagens tekst

https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/soendagens-tekst

Kirkeårets tre åbenbaringer

Gud åbenbarer sin søn

Sønnen åbenbarer sin Far, Gud

Gud åbenbarer sig i vores liv i hele Trinitatis tiden

Sognetur Torsdag d. 5 august 2021

Nu er corona restriktionerne heldigvis historie !  Derfor er det en glæde, at kunne komme med:

Invitation til sognetur fra Nordrup, Sønderup og Gudum sogne til alle, der bor i sognene eller har tilknytning hertil, og er fyldt 60 år. Gerne med ledsager.

TUREN GÅR I ÅR TIL en del af Unesco Geopark Odsherred

Vi triller afsted nordpå til Sanddobberne, hvor vi møder vores guide, Arne Andersen, som følger os hele dagen.

Han fortæller om det spændende istidslandskab og vi vandrer til Vejerhøj med den imponerende udsigt.

Små pauser til lidt væske er selvfølgelig indlagt på turen.

Derpå længere nordpå til Hotel Højby Sø, hvor der er middag kl. 12:30. Her slutter spisningen klokken 14:00 og turen fortsætter mod Lammefjorden.

Rundvisning på Audebo Pumpestation og rundt i det inddæmmede

landområde, 7 meter under havets overflade, hvor vi håber at få en forklaring på det underlige fænomen: ”dyndhuller”.

Dernæst triller bussen hjemad, men hvis tiden tillader det, slår vi et smut rundt Vallekilde, for at nå hjem til omkring kl. 18.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Afgang fra Gudum kl. 9:00 – fra Sønderup kl. 9:10  – og fra Nordrup  kl. 9:20

TILMELDING senest den 19. juli til :

 Anna Müller:    annanordrup@icloud.com   Tlf.:  23300519     Pris kr. 200,- som betales kontant I bussen.

Venlig hilsen og på gensyn, menighedsrådene i Nordrup, Sønderup og Gudum.

Sjælesorggruppe i Sønderup

Sorggruppe i Sønderup

 Nystartet sjælesorggruppe i Sønderup

I folkekirkens sorggrupper kan du finde støtte, hvis du har mistet en, du holder af. Du behøver ikke have en stærk tilknytning til kirken for at deltage. 

En sorggruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ‘komme videre’. Men fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag.

Vi mødes en gang om måneden. Du er velkommen til at kontakte sognepræst Tommy T. Corfixen 22777678 eller TTC@km.dk, for at høre nærmere