Præstens side

   Præstens side

 


sognepræst Helene Holm

 

Jeg træffes bedst på telefonen:
Onsdag kl. 11-12 og kl. 17-18. Fredag kl. 11-12
Træffes bedst i præstegården:
Tirsdag og torsdag kl. 11-12

Tlf. 2345 6886
Sønderupvej 4, 4200 Slagelse
praesten@soenderupkirke.dk

Du er altid velkommen til at henvende dig personligt, pr. telefon eller mail udenfor træffetiderne. Det gælder også hvis du har spørgsmål, som du mener jeg som præst, kan besvare.

Personlig samtale:
Har du et eller andet spørgsmål, som du gerne vil drøfte med en præst, bedes du ringe og aftale tid for en personlig samtale, der kan finde sted hos dig selv eller hos præsten. Du ved, at en præst har tavshedspligt.


(Embedet varetages i mit fravær af sognepræst Gitte Rasmussen, Sorterup, tlf. 5826 6061).

 

Min sidste arbejdsdag som jeres præst bliver ved festgudstjeneste påskedag
den 21. april kl. 10.30 i Sønderup Kirke og efterfølgende i mødesalen

 


Sønderup Præstegård

 

Med udgangen af maj måned 2019 har jeg valgt at på pension. Og når en præst forlader embedet kan man ikke længere bebo præstegården. Embede og præstegård hører nemlig sammen – i hvert fald herude på landet. For præsten er en del af lokalsamfundet og sådan er det så vældig fint.

 

Ved embedsskifte eller pensionering skal sognepræsten finde et andet sted at bo, og i den forbindelse er jeg flyttet til Frederiksberg og pendler det sidste stykke tid. Jeg passer embedet som før, men har ikke længere bopælspligt. Jeg arbejder både ude og hjemme og kommer, når der er brug for mig.


Det med at sige tusind tak for alt godt og farvel - egentlig hellere på gensyn -  det venter jeg med.

 

I den mellemliggende tid vil menighedsrådene bruge perioden til at renovere præstegården, så den er fin og lige til at flytte ind i for den nye præst, som kommer. Der arbejdes ihærdigt på at dette kan lade sig gøre til den 1. juni.

 

 

 

 

 

Nyheder


Arkivet

                                                                                                                                                                                            ©2009 www.kirkecom.dk