Præstens side

   Præstens side

 

 

Min sidste arbejdsdag som jeres præst bliver ved festgudstjeneste påskedag
den 21. april kl. 10.30 i Sønderup Kirke og efterfølgende i mødesalen

 


Sønderup Præstegård

 

Med udgangen af maj måned 2019 har jeg valgt at på pension. Og når en præst forlader embedet kan man ikke længere bebo præstegården. Embede og præstegård hører nemlig sammen – i hvert fald herude på landet. For præsten er en del af lokalsamfundet og sådan er det så vældig fint.

 

Ved embedsskifte eller pensionering skal sognepræsten finde et andet sted at bo, og i den forbindelse er jeg flyttet til Frederiksberg og pendler det sidste stykke tid. Jeg passer embedet som før, men har ikke længere bopælspligt. Jeg arbejder både ude og hjemme og kommer, når der er brug for mig.


Det med at sige tusind tak for alt godt og farvel - egentlig hellere på gensyn -  det venter jeg med.

 

I den mellemliggende tid vil menighedsrådene bruge perioden til at renovere præstegården, så den er fin og lige til at flytte ind i for den nye præst, som kommer. Der arbejdes ihærdigt på at dette kan lade sig gøre til den 1. juni.

 

 

 

 

 

Nyheder


Arkivet