menighedsraadet i Gudum sogn

   Menighedsrådet i Gudum sogn

formand og kontaktperson
Jørgen Frisbjerg
Nielsen
Nykøbing Landevej 8
4200 Slagelse
Tlf. 5826 7004
jfn@gudumkirkesogn.dk


næstformand
Anders Yttrup

Gudumvej 4, Gudum
4200 Slagelse
Tlf. 5826 7292
ay@gudumkirkesogn.dk

kasserer, sekretær
og kirkeværge
Helle Jørgensen

Gudumvej 11 A
4200 Slagelse
Tlf. 3113 5383
hj@gudumkirkesogn.dk

 


 

Helene Holm
Sønderupvej 4
4200 Slagelse
Tlf. 2345 6886
hh@soenderupkirke.dk

   
       
       

Alle møder i menighedsrådet er offentlige.
Næste møde: 27. februar 2019 se dagsorden og referater

 


Nyheder


Arkivet

                                                                                                                                                                                            ©2009 www.kirkecom.dk