menighedsraadet i Gudum sogn

   Menighedsrådet i Gudum sogn

formand og kontaktperson
Jørgen Frisbjerg
Nielsen
Nykøbing Landevej 8
4200 Slagelse
Tlf. 5826 7004
jfn@gudumkirkesogn.dk


næstformand
Anders Yttrup

Gudumvej 4, Gudum
4200 Slagelse
Tlf. 5826 7292
ay@gudumkirkesogn.dk

kasserer, sekretær
og kirkeværge
Helle Jørgensen

Gudumvej 11 A
4200 Slagelse
Tlf. 3113 5383
hj@gudumkirkesogn.dk


Annabelle Pedersen
Leragervej 1
4200 Slagelse
Tlf. 4011 2521
lerager@landbomail.dk

 

   
       
       

Alle møder i menighedsrådet er offentlige.
Næste møde: _____________ se dagsorden og referater

 


Nyheder


Arkivet