Nyheder
 

  Nyt fra Gudum menighedsråd

 

 

 
 

— så er vi i gang, i Gudum


Næppe havde menighedsrådets fem medlemmer og to suppleanter fået sagt goddag til hinanden, før hverdagen meldte sig. Vi havde forventet en rolig start, men sådan skulle det ikke være. Graver Søren gik på pension, så der var arbejde at gøre: der skulle formuleres stillingsopslag til de forskellige medier. Derefter vurdering af ansøgernes kvalifikationer og endelig ansættelsessamtalerne.

 


Nordrup og Gudum enedes hurtigt om at ansætte Matin Hoffmann, med tiltrædelse 1. april. Han blev kastet ud i arbejdet med 7 – 8 kirkelige tjenester i løbet af de første fjorten dages tid! Vi er meget imponerede og glade for hans store indsats. Sikken en start.
Vores nye graver bor ikke i graverboligen ved kirken. Så det var om at finde en ny lejer. Det er lykkedes, og han er flyttet ind pr. 1. maj.

 


Derudover har vi iværksat nogle ventende arbejder: kalkning af kirkemuren, slibning af gulvet under kirkebænkene. Og så bliver der nu sat skub i det ventende projekt med reparation/renovering/genopførelse af kirkemuren mod øst.

 

Flere menighedsrådsmedlemmer har også været til kurser/foredrag om MR-arbejdet. Ikke at forglemme den store stiftsdag i Roskilde med godt 500 mennesker til højmesse og efterfølgende foredrag i Roskildehallerne. Meget vellykket og informativt arrangement – med indlæg fra ministeren, - også!


Således en lille hilsen fra Gudum Menighedsråd.


Anders Yttrup, næstformand

   
 

 

 


Nyheder


Arkivet

                                                                                                                                                                                            ©2009 www.kirkecom.dk