Nyheder
 

Stillingsopslag - graver ved Nordrup og Gudum kirker

 

 

 Stillingen som graver ved Nordrupvester og Gudum kirker bliver ledig til besættelse den 1. april 2017, da vores mangeårige graver går på pension.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling og omfatter vedligehold af kirkegårdene til de to kirker samt kirketjenerfunktion ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi forventer, at graveren indgår positivt i det kirkelige samarbejde i de to sogne.

 

Til stillingen er knyttet en gravermedhjælper på 200 timer årligt. Med stillingen er der mulighed for at leje graverbolig på ca. 100 m2, beliggende ved Gudum Kirke.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 


Stillingen kræver en udlært gartner (LG2). Løn og rådighedstillæg oplyses ved forespørgsel.

 

Ansøgning skal være menighedsrådsformændene i hænde senest den 1.marts 2017. Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.Ansøgning og forespørgsel stiles til:


Jørgen Frisbjerg Nielsen
Nykøbing Landevej 8
4200 Slagelse
Tlf. 5826 7004
jfn@gudumkirkesogn.dk


og

 

Anna Müller
Herrestrupvej 3
4200 Slagelse
Tlf. 5826 7519 / 2330 0519
am@nordrupkirke.dk


 

   
 

 

 


Nyheder


Arkivet

                                                                                                                                                                                            ©2009 www.kirkecom.dk