Årets gang


Arkivet

Nyheder
 

  Nyt fra Sønderup menighedsråd

 

 

 

 

 

Så er endnu et efterår gået på held, tiden flyver af sted, men der har også i år, som jeg tidligere har skrevet om, været spændende ting på tapetet.

 

Jeg kan nu med stor glæde skrive, at arbejdet med prædikestolen i Sønderup Kirke er færdigt, og at den nu igen står skarpt og meget smuk. Vi kan nu i årerne fremover, når vi sidder på kirkebænkene glæde os ved det.

 

Alterbilledet er også i gang med at blive renoveret og er i skrivende stund taget ind på nationalmuseet. Konservatorerne har lovet, at altertavlen er tilbage til den første søndag i advent. Det er Sønderup der i år på denne adventssøndag arrangerer den årlige julekoncert, som Inge Marie fra Dræsinebanden leverer, - også her er der noget at glædes ved.

 

Vi er nu i fuldt gang med vores sogneaftner, hvor spændende arrangementer står på programmet. Som tidligere år har vi fællesspisning kl. 18:00 og vi synes, det giver en rigtig god optakt til en hyggelig aften, og en dejlig følelse af fællesskab.

Sidst men ikke mindst har der i år været valg til de tre menighedsråd, Sønderup, Nordrup og Gudum. Og jeg vil også her benytte lejligheden til at takke de afgående rådsmedlemmer, for mange års indsats og for godt samarbejde. Samtidig vil jeg sige et stort og hjerteligt velkommen til de nyvalgte, som godt kan glæde sig til arbejdet.

 

Jeg har selv nu i 20 år haft stor glæde af, at arbejde med noget jeg holder af. Det er en daglig tilfredsstillelse at have mulighed for at være med til at vedligeholde og passe på vores kirker og kirkegårde, og at komme i kontakt med så mange dejlige mennesker.

 

Jeg har desuden de sidste 3 år været valgt til provstiudvalget og har været med i sammenlægningen af Slagelse Korsør og Skælskør provstier, som nu hedder Slagelse provsti, og nu er et af de største i landet. Vi er også lige nu i en fase, hvor en ny provst skal ansættes, idet Torben Hjul Andersen er udnævnt til domprovst i Haderslev. Det var ikke med vores gode vilje vi måtte sige farvel til ham, for vi har haft et kanon godt samarbejde med Torben, og vi skulle lige have nogle dage at sunde os på efter udmeldingen, men vi forstår godt valget. Og ønsker familien alt det bedste.

 

I provstiudvalget er der spændende opgaver at tage fat på, og også dé er der gode og iderige mennesker at være sammen med. 

 

Det var så min hilsen for denne gang,

Kærlige hilsner til alle 

 

Ellen Frederiksen