Kirker er omfattet af corona-lukning
Sogneaften 19. marts aflyses
Gudum kirke lukket i April
Fastelavn 2020
Julekoncert i Nordrup kirke