Nordrup Menighedsråd

Anna Müller
Formand
23300519
annanordrup@icloud.com

Ellen Merethe Tønning
Kirkeværge
2943 9061
ellenogtorben@gmail.com

Stine Tobel Nielsen
Næstformand
3123 7807
stn@nordrupkirke.dk

Nina Kallesen Jørgensen
Kasserer
5826 6291
Gert.Frys@C.dk

Tommy Toudahl Corfixen
Sognepræst – født medlem
2345 6886
ttc@km.dk