Kunst og Kirker i Sønderup og Gudum kirker

Sted: Gudum Kirke

Tidspunkt: 13.11.2021 10:00

KUNST OG KIRKER

Den 12.- 14. november 2021 – Slagelse Provsti

Sønderup kirke og i Gudum kirker 13. -14. november

SØNDERUP KIRKE

Kirken består af et romansk kor og skib med fire gotiske tilbygninger, nemlig forlængelse af både koret og skibet, nordtårnet og våbenhuset foran syddøren.

Kirken har haft kalkmalerier fra tiden kort før reformationen. De blev fundet dels i 1864 og dels i 1902, men begge gange besluttede man at overkalke dem, da de blev beskrevet som ”meget grå”.

Altertavlen, som blev anskaffet i 1869-70, er et maleri med Kristus, der velsigner kalken, malet af Storch, og indsat i en egetræsramme. Dåbsfadet er af messing og er nederlandsk arbej-de fra omkring 1650. I bunden ses to mænd bæ-rende en mægtig vindrueklase på en stang over deres skuldre, og på randen ses en vindrueranke.

Sønderup Kirke, Sønderupvej 6, 4200 Slagelse

KARSTEN AUERBACH

KARSTEN AUERBACH

KARAKTERISTISK FORTÆLLENDE BILLEDSPROG AF LEVENDE, UDTRYKSFULDE MENNESKEKROPPE, SOM HELT BOGSTAVELIGT BRYDER RAMMERNE, BEVÆGER SIG DANSENDE DYNAMISK SOM FJERNØSTLIG KALLIGRAFI OG KUN FALDER TIL RO PÅ BAGGRUNDE AF ÆGTE BLADGULD.

KARSTEN AUERBACH

OLE VIDEBÆK

OLE VIDEBÆK

OLE VIDEBÆK ER BLANDT DE UTIDSKUNSTNERE, SOM IGENNEM HELE KARRIEREN HAR FORFULGT SIN EGEN BANE UAFHÆNGIGT AF TIDENS STRØMNINGER. HAN ARBEJDER BÅDE MED EN MANGFOLDIGHED I MENTALITET, FORSKELLIGE KUNSTNERISKE UDTRYK FRA SARTE GRAFISKE VÆRKER TIL ONUMENTALE SKULPTURER OG MURVÆRKER.

OLE VIDEBÆK

GUDUM KIRKE

Gudum Kirke er en af landes ældste kirker, der stammer helt tilbage fra 1100 tallet. Kirken er samtidig en af de mindste kirker i Danmark med sine kun 15 meters længde.

Kirkens beliggenhed ved åen er ganske usædvanlig. Hvor næsten alle landes godt 2300 kirker ligger højt i landskabet, er Gudum kirkes belig-genhed her historisk betinget.

Stednavnet ”Gudum” kan tolkes som ”stedet hvor guderne hører til/bor, og hvor der er tilknyttet en særlig kult”.

En mærkværdighed, der er enestående for Gu-dum kirke er, at antallet af kamtakker på tårnets vestside er fire, mens der på tårnets østside kun er tre. En bevidst handling???, som kan blive tol-ket således: Mennesket kan ikke lave det perfekte. Det kan kun Gud.

Altertavlen er højrenæssance – stil fra 1591. Akantusblad-ornamentering langs siderne. Fodstykket er tredelt med Veronikas svededug og to engle med skriftbånd: ”Respice in faciem Christi tui” (se i din Faders åsyn).

Gudum Kirke, Leragervej 4A, 4200 Slagelse

JAN PETERSEN